Gmina Laskowa informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu pomocy w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 + na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 złotych na ucznia.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej do 24 lipca 2014 r. do godziny 1000. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

Gmina składa wniosek o dotację do dnia 25.07.2014 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej lub telefonicznie 183333025.

Pliki do pobrania