Projekt realizowany w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2008 r. – 31 grudnia 2015 r.
Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego ucznia, przyznawane na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia) - łącznie 6 000 zł
Wynagrodzenie dla Opiekuna dydaktycznego jednego stypendysty wynosi 1 160 zł rocznie.

ukryty