30.04.2014 roku miało miejsce w Szkole Podstawowej w Sechnej podsumowanie projektu czytelniczego "Lubię czytać". Projekt ten współrealizowany był przez szkolną bibliotekę oraz nauczyciela języka angielskiego. Podsumowanie odbyło się z podziałem na dwie grupy. Klasy I- III pracowały w języku polskim, klasy IV - VI - w języku angielskim. Czytanie tekstu, słuchanie ze zrozumieniem, projekcja multimedialna, zabawy z tekstem, zabawy słowem, działania plastyczne skupione były wokół tekstu "Grajek z Hamelin".