UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”

28 kwietnia 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Laskowej uczestniczyli we wspaniałej uroczystości, która była podsumowaniem Regionalnego Konkursu Plastycznego pt. „BEZPIECZNIE NA WSI – NIE ZBLIŻAJ SIĘ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU”, ogłoszonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, Państwową Inspekcję Pracy oraz instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. W tym dniu w sali gimnastycznej zebrali się laureaci konkursu z klas I – III oraz IV – VI. Na uroczystość wręczenia nagród przybyli: kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Janusz Zelek, starszy specjalista ds. prewencji Pan Jacek Bulanda, starszy aspirant sztabowy Pani Maria Szubryt oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. W swoich wystąpieniach przybyli goście podkreślali, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci na wsi. Aby teorię połączyć z praktyką, strażacy pokazali, jak udzielić pierwszej pomocy i jak zachować się w momencie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wypadku. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród i wyróżnień. W kategorii klas I – III nagrody zdobyli: Emilia Oleksy kl. IIa, Dawid Ziemianin kl. IIb oraz Anna Sławęta kl. Ia. W klasach IV – VIwśród nagrodzonych osób znalazły się: Wiktoria Papież kl. IV b, Edyta Zelek kl. VIb oraz Katarzyna Tokarz kl. VI a. Na zakończenie goście obejrzeli wystawę w Szkolnej Galerii, na której prezentowane były prace uczestników konkursu.

Opiekunem artystycznym konkursu była Pani mgr Dorota Rozum.