Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej w roku szkolnym 2013/2014 bierze udział w programie - konkursie „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów, nauczycieli, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły, szczególnie na terenie wiejskim, gdzie dzieci są bardziej narażone na niebezpieczeństwo potrącenia, szczególnie po zmroku.


W ramach konkursu nasza szkoła:

 • zorganizowała spotkanie z policjantem, który odbył z uczniami pogadankę na temat bezpieczeństwa, konieczności noszenia odblasków oraz o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na dzieci na wsi,
 • wyposażyła uczniów w kamizelki odblaskowe, breloczki – odblaski w kształcie misia i w opaski odblaskowe,
 • przeprowadziła konkurs plastyczny „Jestem widoczny – jestem bezpieczny na drodze” oraz konkurs wiedzy na temat znajomości przepisów ruchu drogowego,
 • przygotowała spotkanie ze strażakami, którzy poinstruowali uczniów jak należy prawidłowo udzielać poszkodowanym pomocy i jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia,
 • przeprowadziła lekcje na temat bezpieczeństwa oraz przećwiczyła umiejętność resuscytowania poszkodowanego,
 • na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie trenowali sprawną, bezpieczną jazdę na rowerze,
 • pierwszaki wzięły udział w programie „Bezpieczny Puchatek”,
 • propagowała ideę noszenia odblasków i bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • informowała rodziców i uczniów umieszczając wszystkie informacje na gazetkach ściennych,
 • przygotowała wyjście uczniów w celu sprawdzenia ich umiejętności bezpiecznego i prawidłowego poruszania się po drogach,
 • zaprezentowała apel poświęcony bezpieczeństwu na drodze i zasadom poruszania się po nich w języku polskim i angielskim.

Wszystkie poczynania naszych uczniów związane z konkursem umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły: www.spsechna.edupage.org.

ukryty