We wrześniu 2013 roku Szkoła Podstawowa w Laskowej po raz czwarty przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła, której organizatorami są m.in. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Celem jest kontynuacja podjętych w poprzednich latach działań, mających zwiększyć bezpieczeństwo na drodze uczniów naszej szkoły.


W ramach akcji zaplanowane jest:

  • ewentualne doposażenie w kamizelki odblaskowe dzieci które ich nie posiadają,
  • konkurs plastyczny: "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym",
  • konkurs wiedzy na temat bezp. w ruchu drogowym,
  • dodatkowe zajęcia o ww. tematyce; zachęcenie uczniów do noszenia "odblasków",
  • teoretyczne i praktyczne zajęcia z pomocy przedmedycznej,
  • bezpieczna jazda na rowerze wraz z odpowiednią sygnalizacją; rowerowy tor przeszkód,
  • lokalna promocja idei konkursu:stronach WWW naszej szkoły, gminy; gazetki ścienne na terenie szkoły,
  • spotkanie z policjantem - pogadanka na tematy związane z BRD i koniecznością noszenia odblasków.

Sprawozdania z przeprowadzonych działań będą umieszczane na stronie www szkoły.

ukryty