W dniu 29 listopada 2013 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Laskowej mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji dotyczącej ochrony środowiska i wpływu szkodliwych materiałów na zdrowie i życie ludzi.Za pomocą mini-wykładu dzieci zostały wprowadzone w „azbestową tematykę”.

Dowiedziały się w formie odpowiedniej do wieku:

  • Co to jest azbest?
  • Do czego używamy azbestu?
  • Dlaczego azbest szkodzi?
  • Co mówią przepisy?
  • Jak usuwać azbest?
  • Gdzie składować stare płyty azbestowe?
  • Co zamiast azbestu?

Osoby prowadzące przeprowadzały różne gry i zabawy. Dzieci zdejmowały "azbest" z dachu w odpowiednich kombinezonach i maskach, chodziły po linie, stały w kółku, trzymały w ręku chustę i współpracowały ze sobą, żeby piłki trafiły w odpowiednie miejsce. Zajęcia te miały uświadomić im, że azbest może być szkodliwy dla zdrowia, a roboty odbioru i demontażu produktów azbestowych powinny być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. Temat, chociaż dosyć trudny, dla dzieci został w sposób przystępny przekazany. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę ,,maskę’’, a wychowawcy maskotkę Azbestodonta i podkoszulek promujący akcję AZBESt-STOP.