22 września 2013 r. podczas pikniku "Od ziarenka do wiejskiego rarytasu" w Bacówce "Biały Jeleń" w Iwkowej odbyło się uroczyste zakończenie akcji  "Spotkajmy się na Śliwkowym Szlaku 2013". W ramach przedsięwzięcia od sierpnia do września w lokalach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych oraz u producentów można było degustować i nabywać potrawy i produkty ze śliwką. Ten produkt był również elementem łączącym imprezy plenerowe zorganizowane na terenie siedmiu gmin Śliwkowego Szlaku. W Ramach imprezy folklorystycznej w Bacówce "Biały Jeleń" rozstrzygnięto Śliwkowy Konkurs Kulinarny 2013 r. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Śliwkowego Szlaku. Potrawy przygotowane przez uczestników konkursu zachwyciły nie tylko komisję konkursową, ale także gości przybyłych na to wydarzenie. Podczas imprezy miało również miejsce zakończenie międzynarodowego projekt Plum Area Tourism PAT.


28 października 2013  roku  zakończył  się  nabór wniosków przeprowadzony przez  Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"  z zakresu tzw. naboru tematycznego dotyczącego działań: "Małe projekty", Odnowa i rozwój wsi", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007-2013. Nabór tematyczny był ściśle powiązany z produktem lokalnym rozumianym jako wyrób lub usługę, z którym utożsamiają się mieszkańcy obszaru, produkowanym w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Na początek 2014 roku planujemy ogłosić kolejny nabór tematyczny w zakresie "Małych projektów". Szczegółowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia.


Ares email: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Nr telefonu: 146844549

ukryty