Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, w związku z trwającą aktualnie kampanią wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie informuje o bezpłatnej pomocy świadczonej rolnikom przez doradców MODR.

Więcej informacji na stronie: 

www.modr.pl 

Harmonogram dyżurów doradców w 2023r. 

https://modr.pl/strona/powiatowe-zespoly-doradztwa...