Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie – Urząd Gminy w Laskowej informuje, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Metody zbierania danych

·samodzielne wypełnienie formularza przez internet (CAWI/CAII)

·wywiad telefoniczny (CATI)

·wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (CAPI)

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99