Zaproszenie dla rolników prowadzących produkcję roślinną oraz doradców rolnych na Szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego organizowane w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Marzec 2015 roku

Miejsce: 16 województw Polski ( zgodnie z załączonym harmonogramem)

Wydarzenie poprowadzą specjaliści: prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu / inz. Henryk Wachowiak Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu oraz dr inż. Tadeusz Oleksiak z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowy Instytut Badawczy.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z poniższym programem

PROGRAM SZKOLENIA

9.00-9.15 Otwarcie szkolenia
9.15-10.15 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin w aspekcie obowiązującego prawa, w tym sposób prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin. (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
10.15-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.45 Korzyści ze stosowania materiału kwalifikowanego w oparciu o kalkulacje ekonomicznej opłacalności. (dr Tadeusz Oleksiak).
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.15 Skąd czerpać wiedzę o odmianach i jak interpretować opisy odmian i informacje na etykietach. Badania rejestrowe odmian w COBORU, wyniki badań PDOiR, inne źródła informacji o odmianach. Jak reklamować jakość nasion, jak obliczyć normy wysiewu, jak wypełniać wnioski o dopłaty do zakupu materiału kwalifikowanego w ramach pomocy de minimis. (dr Tadeusz Oleksiak).
13.15-14.15 Obiad
14.15-15.00 Zasady integrowanej ochrony roślin na przykładzie pszenicy, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego. . (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
15.00-15.45 Zasady integrowanej ochrony roślin na przykładzie rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego. . (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
15.45-16.15 Dyskusja wraz z podsumowaniem omawianych zagadnień. Zakończenie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie należy przesłać minimum 3 dni przed wybranym terminem szkolenia na adres:biuro@perspektywa.elblag.pl, biuro@2perspektywa.pl,lub fax 55 2360219


Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania