ukryty

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, zapraszają do udziału w XVIII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskie, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2014 roku (sobota), rozpoczęcie o godzinie 9:30. Konferencji towarzyszyć będą stoiska handlowe ze sprzętem pszczelarskim, literaturą, produktami pszczelimi, ozdobami woskowymi oraz bufet gastronomiczny.

Program konferencji:

9:30 Otwarcie Konferencji – Bronisław Dutka – Dyrektor MODR

9:35 Ogłoszenie wyników Konkursu Pasiek 2013 – wręczenie nagród i dyplomów

10:00 mgr inż. Adriana Mirecka – Sądecki Bartnik – „Zasady doboru pogłowia pszczół do warunków lokalnych.”

11:00 mgr inż. Maciej Dymacz – Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych Lacjum – „Informacja dotycząca realizowanych projektów”

11:10 inż. Igor Pawłyk – „Eksperyment z zastosowaniem izolatorów Chmary”

12:00 Przerwa

12:30 Dr hab. Krzysztof Olszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – „Nowoczesna gospodarka pasieczna w różnych typach uli”

15:30 Zakończenie konferencji