Informacja  NR 1 o szkoleniu w zakresie ,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’


Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie (dawniej w Zgłobicach) będącego  jednostką Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach informuje, że: w dniach 25-29 listopada 2013  roku zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie ,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’. Szkolenie to dotychczas znane było pod nazwą „Badanie okresowe opryskiwaczy i potwierdzanie  wymaganej  ich sprawności technicznej’’


Uwaga ! 02.04.2013r. ogłoszono nowe zasady badań oraz wymagań odnośnie opryskiwaczy.


Szkolenie adresowane jest dla kandydatów chcących  uzyskać  uprawnienia  do prowadzenia badań  technicznych w Stacjach Kontroli  Opryskiwaczy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia  7 marca 2013 roku w sprawie  badania sprawności technicznej opryskiwaczy. (Dz.U.R.P.  Warszawa 2 kwietnia 2013r.   poz. 416 § 2.). Szkolenie obejmować będzie  40 godzin  wykładów oraz ćwiczeń zgodnie z nowym programem. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami zarówno elektronicznymi jak prostymi popularnymi rozwiązaniami w zasadzie wszystkich producentów dostępnymi  na rynku (Pessl, Herbst, Staben, Lurmark, Kempa, ,  AAMS-SALVARANI,  MULLER itp.) a także bogatą kolekcją podzespołów wykorzystywanych w konstrukcji opryskiwaczy krajowych i zagranicznych. Szkolenie odbywać się  będzie w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie Rynek 10,  33-100 Tarnów . Zajęcia praktyczne w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie ul. Mostowa 14 oraz w wybranym terenowym punkcie badania opryskiwaczy. Ze względu na to, że  w Centrum  wykonywane są  na bieżąco  badania  techniczne opryskiwaczy uczestnicy szkolenia  będą mieć możliwość  zdobycia doświadczenia  w zakresie funkcjonowania  typowej Stacji Oceny Opryskiwaczy. Oprócz samej metodyki badań sporo czasu poświęcamy także różnorodności konstrukcji opryskiwaczy oraz ich podzespołów/ ważne dla początkujących w tej branży.


  • Uwaga 1 ! W programie szkolenia  zaprezentujemy również metodę pomiarów wydatków jednostkowych z wykorzystaniem elektronicznego przepływomierza AAMS-Salverani S-Monitor Nozzle Tester (Belgia) oraz przepływomierzy kalibrowanych z odczytem optycznym firmy KEMPA.
  • Uwaga 2. ! Nasz Ośrodek (MODR Karniowice) posiada wpis do rejestru jednostek szkolących na potrzeby Urzędów Pracy zatem istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urzędy Pracy dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.
  • Uwaga 3 ! Dysponujemy przygotowaną i doświadczoną kadrą. Kierownik centrum posiada liczne międzynarodowe certyfikaty szkoleń z tego zakresu a także odbył staże zawodowe w zachodnich ośrodkach ( producenci opryskiwaczy oraz urządzeń diagnostycznych , stacjach kontroli opryskiwaczy), był członkiem zespołu przygotowującego krajowe prawodawstwo oraz opiniującym zmiany tego prawa. Jest autorem licznych publikacji, wydawnictw, regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach i seminariach z tego zakresu. Wszyscy  wykładowcy posiadają ukończone Studia Podyplomowe  Integrowana Produkcja Rolna.
  • Uwaga 4 ! Nasze Centrum prowadzi również Stacje Kontroli Opryskiwaczy badającą co roku kilkaset opryskiwaczy. To nasza stacja jako pierwsza w Polsce przebadała w dniu 27 lipca 1999 r. pierwszy  opryskiwacz i nadała znak kontrolny nr. 000001
  • Uwaga 5!  Tradycyjnie przewidujemy także czas na program kulturalny/turystyczny.

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 1000  25 listopada 2013 r. NOT Tarnów ul. Rynek 10 .Zainteresowanych prosimy o przesłanie  pocztą lub faksem  karty uczestnictwa oraz o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Wszystkim którzy przyślą zgłoszenie wysyłamy szczegółową ofertę do wyboru miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia. Dla uczestników  z innych  regionów  oferujemy  pomoc w rezerwacji  miejsc w jednym  z niedrogich miejscowych   hoteli, ( wyżywienie plus nocleg od około 350 zł za cały okres trwania kursu). Zainteresowanym wysyłamy ofertę. Informacji udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat kursu: PZDR Tarnów  tel./fax 14/ 6743079 lub 14/6743020 oraz 691888943 (Kierownik Centrum)


Adres korespondencyjny:

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

33-100 Tarnów  ul.Mostowa 14, eugeniusz.tadel@modr.pl


Opłatę za szkolenie, materiały szkoleniowe (ok.500 stron plus CD, kalkulatory elektroniczne, kalkulatory  kalibracyjne manualne, naczynia pomiarowe do kalibracji, tabele, odzież ochronna itp.)  i egzamin w łącznej kwocie 1000,00 zł  należy przelać na konto  organizatora:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach  NBP O/O Kraków  60 1010 1270  0047 5013 4100 0000


Po wcześniejszym  uzgodnieniu  można  również  dokonać   wpłaty  gotówką  w dniu  rozpoczęcia  szkolenia. Zastrzega się prawo  zmiany terminu  kursu  w przypadku bardzo niskiej frekwencji . Ze względu na  bezterminowy  charakter  ważności świadectwa  kursy te są  organizowane  w ostatnich latach  stosunkowo rzadko. Prosimy o możliwie wczesne zgłoszenie uczestnictwa ze względu na konieczność  druku  materiałów szkoleniowych  oraz rezerwacji  zakwaterowania. 

Pliki do pobrania

ukryty