Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad Polską, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Pracownicy ZUS zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się  osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.


O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.


W Oddziale ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie. Informacje można również uzyskać u pracowników informacji  w każdej placówce ZUS. Zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego  z doradcą ds. ulg i umorzeń 18 - 449 82 91.


Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Pełny wykaz numerów telefonów do doradców w całym kraju dostępny jest na Strona ZUS.