Zarząd Spółki Wodociągowej w Laskowej „Nagórze” zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku (piątek) o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu

i Turystyki odbędzie się zebranie spółki. 


Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.
4. Plan budżetu na 2024 rok.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania


                                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Spółki
                                                                                                                                                                                                                                     Mateusz Zelek