Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym w dniach od 30 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r.

został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Pliki do pobrania