W dniu 13.04.2024 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej odbędzie się spotkanie z autorami poszczególnych rozdziałów monografii.


Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wysłuchania niepowtarzalnego wykładu na temat historii poszczególnych sołectw Gminy Laskowa oraz nabycia monografii i uzyskania autografów jej twórców.

Pliki do pobrania