Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej ogłasza zapisy dzieci w wieku 3 – 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu na rok szkolny 2024/2025.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.


Zapisy prowadzone będą w dniach od 12 do 29 lutego 2024 r.


Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej Zespołu www.zslaskowa.edu.pl z zakładki Aktualności, wypełnienie i złożenie w podanym terminie w sekretariacie. 

Rodzice dzieci, które pozostają w oddziałach przedszkolnych na kolejny rok szkolny, wypełniają deklarację. 

Rodzice dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, prosimy o wypełnienie wniosku.

Potwierdzenie woli składa się w sekretariacie w dn. 25 marca – 4 kwietnia 2024 r.