Dzieci przyjmowane są do klasy I szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców (Rodzic wypełnia Kartę zgłoszenia jeśli dziecko mieszka w Laskowej).

Rekrutacja obejmuje tylko te dzieci, których rodzice wybiorą szkołę dla dziecka poza obwodem (Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie do klasy I jeśli dziecko nie mieszka w Laskowej). Terminy takiej rekrutacji ustala Wójt Gminy Laskowa.


Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej (zslaskowa.edu.pl) z zakładki „Aktualności” i złożenie ich w sekretariacie Zespołu w terminie od 12 do 29 lutego 2024 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia składa się w sekretariacie w dn. 25 marca do 4 kwietnia 2024 r.