W dniu 03.04.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej odbyły się uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie pożycie Małżeńskie. Jubileusz 50 rocznicy ślubu obchodziło 17 par z terenu Gminy Laskowa.


Uroczystość zaszczycili swoją obecnością czcigodni księża z Parafii Laskowa Ksiądz Prałat Andrzej Wanat oraz Ksiądz Tomasz Mikosz.


Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy Laskowa Pani Anna Gurgul Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Pan Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa, Pan Jan Orzeł Sekretarz Gminy Laskowa, Pani Dorota Orzeł Skarbnik Gminy Laskowa, Pan Zdzisław Pajor Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, Pani Monika Bugajska z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Pan Paweł Jonik Inspektor UG.


Podczas uroczystości koncertowała Kapela Regionalna Laskowioki z Panem Kierownikiem Piotrem Jonikiem na czele.


Szanownym Jubilatom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności i jeszcze wielu wspólnych lat życia w dobrym zdrowiu i wzajemnym szacunku.