Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania Programu

Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2027 wraz z Diagnozą Problemu Przemocy zaplanowania działań profilaktycznych dla gminy Laskowa. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.


Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.


Link do ankiety: https://mieszkancy-laskowa.webankieta.pl/