Dobiegają końca prace związane z wydaniem pierwszej monografii o Gminie Laskowa pt.:  LASKOWA – DZIEJE  WSI i GMINY DO 1989 ROKU.


Powstałe dzieło będzie pierwszym kompletnym opracowanym monograficznym dziejów wsi tworzących obecnie Gminę Laskowa, z uwzględnieniem etnologii i środowiska przyrodniczego oraz zabytków i sztuki. To dzieło wybitnych badaczy wywodzących się w większości z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, słynącego z badań regionalistycznych.


W książce znajdą się najnowsze ustalenia naukowe oparte na źródłach pochodzących z archiwów  polskich, ukraińskich, austriackich i izraelskich oraz aktualnej literaturze przedmiotu. Dzięki temu udało się znacznie poszerzyć dotychczasową wiedzę, co będzie dobrze służyć mieszkańcom w poszukiwaniu oraz utrwalaniu tożsamości, zarówno w aspekcie genealogii własnej rodziny, jak i małej ojczyzny.


W dniu 13.04.2024 roku o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej na okolicznościowe spotkanie      z autorami poszczególnych rozdziałów monografii. Będzie też możliwość wysłuchania wykładu, nabycia monografii i uzyskania autografów jej twórców.

Pliki do pobrania