Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, iż realizuje Operację Własną pn. „Inkubator dotacji - udzielenie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych”. 


W ramach operacji organizowane jest bezpłatne doradztwo z Doradcą ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Radcą Prawnym oraz Doradcą z zakresu księgowości dla mieszkańców, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych z obszaru działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra).


Doradztwo o którym mowa będzie udzielane do czerwca 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 787917005 celem umówienia konkretnego terminu spotkania z danym doradcą. 

Harmonogram udzielania poszczególnych doradztw na bieżąco aktualizowany i zamieszczony jest na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu


„Celem operacji jest: Wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej obszaru LSR poprzez organizację Inkubatora dotacji w ramach którego świadczone będzie doradztwo ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, prawne, księgowe. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową ”. 


Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Pliki do pobrania