W dniach od 14 marca do 23 marca 2024 r. odbędą się w sołectwach Zebrania Wiejskie, których głównym tematem będzie przedstawienie przez Wójta informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok oraz założeń budżetu gminy na 2024 r.


W załączeniu przedstawiamy szczegółowy harmonogram zebrań.

Pliki do pobrania