14.12.2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach odbyła się gala rozdania nagród w ramach I Gminnego Konkursu Profilaktycznego „Dom bez przemocyi uzależnień”. Do konkursu zostało zgłoszonych 45 prac, które zostały wykonane przez uczniów ze szkół gminnych. Prace były bardzo kreatywne i estetycznie wykonane.

Po uroczystym powitaniu uczestników konkursu przez Magdalenę Filipek – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ujanowicach głos zabrała Dorota Stanisławczyk – Radna Powiatowa, przewodnicząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej, która przedstawiła krótką prelekcję na temat profilaktyki, a także ufundowała główną nagrodę w konkursie.

Na uroczystość przyjął zaproszenie Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa, który podziękował organizatorom za przygotowanie konkursu oraz uczniom za udziałi propagowanie działań profilaktycznych.


Nagrodzeni w konkursie:

Grand Prix – Małgorzata Dziedzic – Szkoła Podstawowa w Krosnej

Klasy 1-3:

I miejsce – Małgorzata Pasionek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

I miejsce – Antoni Dudek – Szkoła Podstawowa w Krosnej

II miejsce – Karolina Chełmecka - Szkoła Podstawowa w Krosnej

II miejsce – Zofia Filipek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

II miejsce – Karolina Jonik - Szkoła Podstawowa w Krosnej

III miejsce – Hanna Matras – Szkoła Podstawowa w Jaworznej

III miejsce – Urszula Zelek – Szkoła Podstawowa w Żmiącej

Klasy: 4-8:

I miejsce – Magdalena Chełmecka - Szkoła Podstawowa w Krosnej

I miejsce – Anna Jajeśnica - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

II miejsce – Zofia Sieja - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

II miejsce – Magdalena Bukowiec - Szkoła Podstawowa w Krosnej

III miejsce – Martyna Pytel - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach

III miejsce – Julia Jędrzejek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.


Organizatorzy: Magdalena Czachurska-Bieda, Monika Matras, Aneta Żelazko, Paulina Sowa