Urząd Gminy Laskowa przestrzega mieszkańców gminy przed pojawiającymi się na naszym terenie firmami pomagającymi w uzyskaniu dotacji w programie „Czyste Powietrze”. Niestety, coraz częściej możemy spotkać nieuczciwych wykonawców, którzy oferują montaż niskiej jakości produktów za wygórowaną cenę. Wybór wykonawcy prac należy tylko i wyłącznie do Państwa jako Beneficjentów programu w związku z czym należy zachować rozwagę przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów. Udzielenie pełnomocnictwa jest równoznaczne z przekazaniem komuś prawa do dysponowania przyznaną dotacją co oznacza, że nie należy podpisywać go pod presją czasu.


Dotacja z programu może wynieść nawet do 100 % kosztów kwalifikowanych. Należy tu jednak podkreślić, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w związku z czym to Beneficjent musi go zapłacić. Jeżeli więc jakakolwiek firma oferuje Ci usługę „za darmo”, jest to pierwszy sygnał podpowiadający, że należy pozostać bardzo ostrożnym.


Urząd Gminy Laskowa nie współpracuje z żadnymi firmami, które pomagają pozyskać dotacje z programu „Czyste Powietrze”.


Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Gminy Laskowa samodzielnie prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać informacje o programie oraz pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie i płatność.


Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać w budynku Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 21 bądź pod numerem tel. (18)3300233.