Niech te święta Wielkiej Nocy

będą pełne nadziei i wiary.

Składamy wszystkim

Mieszkańcom i Gościom

odwiedzającym naszą Gminę

najserdeczniejsze życzenia.

Niech Chrystus

zmartwychwstały przyniesie dla

Was wiosenne kwiaty radości,

miłości, spokoju i szczęścia.


Piotr Stach Wójt Gminy Laskowa

Anna Gurgul Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa