Zarządzenie Nr 165/23

Wójta Gminy Laskowa

z dnia 18 września 2023 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.



Treść zarządzenia w załączniku poniżej

Pliki do pobrania