Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej informujemy, iż woda z nadzorowanego przez Spółkę Wodociągową Nadole wodociągu Laskowa Dolna nie odpowiada wymaganiom sanitarnym. W dniu 18 sierpnia 2023 r. ogłoszono zakaz użytkowania wody z przedmiotowego wodociągu spółki do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody.


Ponadto Wójt Gminy Laskowa informuje, że istnieje możliwość poboru wody z Wodociągu Gminnego Laskowa z kranu zlokalizowanego przy stadionie sportowym w Laskowej od godziny 17.00 dnia dzisiejszego.


Pliki do pobrania