W środę 18 stycznia 2023 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, w sali widowiskowej GOKSiT w Laskowej odbył się XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa, n a scenie wystąpiło 10 grup kolędniczych w tym: 9 konkursowych i 1 występ gościnny.

Konkurs podzielony został na następujące kategorie:

 • grupa dziecięca,
 • grupa młodzieżowa,
 • grupa dorosłych.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Jadwiga Adamczyk - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
 2. Marta Smólczyńska - etnolog, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,
 3. Monika Kurzeja - dialektolog, MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 występów konkursowych przyznała następujące miejsca i nagrody:

Grupa dziecięca:

Trzy równorzędne I miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne

w kwocie po 500 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej z Gwiazdą z Laskowej,
 • Grupie Kolędniczej z Gwiazdą z Ujanowic,
 • Grupie Kolędniczej z Gwiazdą z Krosnej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne

w kwocie po 400 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej Jaworzańscy Kolędnicy z Gwiazdą - z Jaworznej,
 • Grupie Kolędniczej z Gwiazdą ze Żmiącej,

Dwa równorzędne III miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne

w kwocie po 300 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej Sechlańskie Kolędusy z Gwiazdą,
 • Grupie Kolędniczej Draby z Kamionki Małej.

Grupa dorosłych:

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy, okolicznościowe statuetki i nagrody pieniężne

w kwocie po 1000 zł. każda, przyznano:

 • Grupie Kolędniczej Pasterze z Gwiazdą z Ujanowic,
 • Grupie Kolędniczej z Konikiem ze Żmiącej.

Na XXII Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu w dniach 21- 22.01.2023 roku zakwalifikowano Grupy Kolędnicze:

Grupa dziecięca:

 • Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Laskowej,
 • Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Ujanowic,
 • Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Krosnej.

Grupa dorosłych:

 • Grupa Kolędnicza Pasterze z Gwiazdą z Ujanowic,
 • Grupa Kolędnicza z Konikiem ze Żmiącej.

Gościnnie podczas Przeglądu wystąpiła Grupa Kolędnicza „Pasterze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach” .

Wszystkie grupy biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody pieniężne, które wręczyli: Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa, Anna Gurgul – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa oraz Dorota Stanisławczyk Radna Powiatu Limanowskiego.

Komisja konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie programów.

https://laskowa.naszgok.pl/n,xxvii-przeglad-grup-koledniczych-gminy-laskowa-juz-za-nami