Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.


Na Państwa uwagi czekamy do 15 maja 2023 r.


Uwagi można zgłaszać:


- drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”


- przesłać listownie na adres Stowarzyszenia LGD tj. ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”,


- dostarczyć osobiście do siedziby LGD tj. ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa


Więcej informacji zawiera poniżej zamieszczona prezentacja