Gmina Laskowa ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 2,5 tony ORZECHA, 2,5 tony KOSTKI oraz 0,5 tony GROSZKU II – JARET w cenie 2000 zł za tonę. Węgiel pochodzi z kopalni „Janina” w Libiążu. Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza Gminy Laskowa), o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy. Chętni do zakupu węgla muszą złożyć WNIOSEK - osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Laskowa. Decyduje kolejność składanych wniosków oraz wpłat. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca br.


Informację wydano na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.


Wniosek mogą Państwo pobrać w sekcji "Pliki do pobrania" poniżej.

Pliki do pobrania