Urząd Gminy Laskowa przypomina, że:

  • w dniu 15 listopada 2023 r. upłynął termin płatności IV raty za podatek (rolny, leśny oraz od nieruchomości),
  • w dniu 30 listopada 2023 r. upłynął termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr telefonu (podatki lokalne): 18 330 02 11

Nr telefonu (odpady komunalne): 18 330 02 24