Urząd Gminy Laskowa przypomina, że:

  • z dniem 15 września 2023 r. upływa termin płatności III raty za podatek (rolny, leśny oraz od nieruchomości),
  • z dniem 31 sierpnia 2023 r. upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr telefonu (podatki lokalne): 18 330 02 11

Nr telefonu (odpady komunalne): 18 330 02 24