Urząd Gminy Laskowa zachęca do korzystania z systemu Portal Interesanta. Wejdź na stronę https://portal.laskowa.pl, dzięki niej:

 • sprawdzisz stan swoich zobowiązań oraz płatności wobec gminy,
 • opłacisz podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny,
 • sprawdzisz i pobierzesz faktury za wodę i śmieci oraz dokonasz za nie płatności,
 • sprawdzisz grunty, budynki i budowle będące w Twoim posiadaniu,
 • sprawdzisz wymiar podatku za rok bieżący i lata poprzednie,
 • sprawdzisz obwód/okręg i nr na liście wyborczej,
 • sprawdzisz liczbę pojazdów z podziałem wg sposobu opodatkowania oraz obowiązujące stawki podatku,
 • zweryfikujesz nadanie nr PESEL,
 • sprawdzisz informację o wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • sprawdzisz aktualne zameldowanie czasowe,
 • sprawdzisz możliwość odbioru dowodu osobistego.

Link (w formie banera) do Portalu znajdziesz też na stronie głównej Urzędu Gminy Laskowa w jej prawym górnym rogu. Dzięki integracji Portalu z dwoma usługami płatniczymi (usługa Paybynet świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz usługa Przelewy24 świadczona przez PayPro S.A.) po zapoznaniu się z rodzajem oraz wysokością zobowiązań można za nie zapłacić bezpośrednio z poziomu Portalu Interesanta. System obsługuje też płatności BLIK.


Prowizje:


Paybybet KIR – 0,59 zł za przelew Przelewy24

PayPro S.A. – 2,00 zł za każdy przelew do 1000,00 zł; 4,00 zł za każdy przelew do 2000,00 zł., itd.


Logowanie / Rejestracja użytkownika


W zależności od rodzaju informacji udostępnianych za pomocą powyższych usług może zaistnieć potrzeba zalogowania się do Portalu. Logowania wymagają te z oferowanych funkcji, które w jakikolwiek sposób związane są z prezentacją indywidualnych danych użytkownika systemu (dane osobowe, dane o zobowiązaniach, wystawionych fakturach, odczytach wodomierzy, wydanych decyzjach, danych podatkowych, płatności przez Internet itp.).


Logowanie użytkowników do Portalu odbywa się na 2 sposoby:


1. Logowanie za pomocą Węzła Krajowego (login.gov.pl)


Wybierając opcję logowania za pomocą Węzła Krajowego (przycisk „ZALOGUJ PRZEZ WK”) zostaniemy przekierowani na stronę login.gov.pl, gdzie mamy możliwość skorzystania z:

 • Profilu Zaufanego,
 • e-Dowodu,
 • usługi mojeID.

Przy wyborze logowania za pomocą Profilu Zaufanego zostaniemy przekierowani do strony logowania, gdzie po podaniu nazwy użytkownika i hasła otrzymamy dostęp do naszego konta w Portalu Interesanta.


Jeżeli nie mamy możliwości zalogowania się za pomocą Profilu Zaufanego, to możemy skorzystać z opcji logowania za pomocą e-Dowodu. Opcja ta wymaga posiadania dowodu osobistego wzbogaconego o warstwę elektroniczną, czyli dokument wyposażony w niewidoczny z zewnątrz chip, który działa w oparciu o technologię zbliżeniową, więc do odczytania z niego danych potrzebny jest specjalny czytnik.


Ostatnią formą logowania za pomocą Węzła Krajowego jest wprowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) usługa mojeID umożliwiająca potwierdzanie tożsamości w Internecie za pomocą danych logowania na rachunek bankowy. Aby skorzystać z tej formy logowania, trzeba być klientem jednego z banków, których logo widoczne jest na stronie login.gov.pl w sekcji mojeID. Po wyborze banku zostaniemy przekierowani na stronę logowania do swojego konta bankowego, a następnie po prawidłowym uwierzytelnieniu zalogowani do Portalu Interesanta. Bank nie zna aktywności użytkownika w Portalu, a administrator Portalu nie zna danych logowania na rachunek bankowy.


Logowanie przez Węzeł Krajowy nie wymaga dodatkowej wizyty użytkownika w Urzędzie, gdyż to dostawca tożsamości (Profil Zaufany, e-Dowód, mojeID) potwierdza Państwa tożsamość w systemie.


2. Logowanie po uprzednim założeniu konta na Portalu Interesanta.


Dla użytkowników, którzy nie posiadają żadnej z możliwości logowania za pomocą Węzła Krajowego udostępniono funkcję zarejestrowania konta bezpośrednio w Portalu.


W celu założenia konta w Portalu należy kliknąć w opcję „REJESTRACJA”, uzupełnić formularz rejestracyjny, a następnie kliknąć w przycisk „ZAREJESTRUJ”.


Po założeniu konta na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację. Kliknięcie w link potwierdzenia rejestracji zmienia status konta z „NIEPOTWIERDZONE” na „NIEZWERYFIKOWANE”. Konto o statusie „NIEZWERYFIKOWANE” jest niewystarczające do korzystania z pełni usług Portalu Interesanta. Weryfikacji konta może dokonać wyłącznie uprawniony pracownik Urzędu Gminy Laskowa.


W celu dokończenia procesu weryfikacji niezbędna jest więc wizyta w Urzędzie Gminy Laskowa (pokój nr 10, I piętro). Podczas weryfikacji pracownik Urzędu poprosi o pokazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia danych na dowodzie osobistym z danymi przekazanymi podczas rejestracji konta.


Po potwierdzeniu tożsamości status konta zastanie zmieniony na „ZWERYFIKOWANE” i użytkownik będzie miał możliwość korzystania z wszystkich funkcji Portalu.