Urząd Gminy Laskowa informuje że osoby zainteresowane podłączeniem do projektowanego gminnego wodociągu w Krosnej proszone są o złożenie oświadczenia o chęci korzystania w ww. wodociągu do dnia 12 czerwca 2023 r. Oświadczenia zainteresowanych mieszkańców niezbędne są do sporządzenia projektu sieci wodociągowej wsi Krosna.


Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Laskowa, na stronie internetowej urzędu oraz w przedsionku Kościoła obok prasy katolickiej. Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy oraz u sołtysa wsi lub radnego po niedzielnych Mszach Św.


Pliki do pobrania