W dniach 10-11 listopada 2023 roku, odbył się XXV Młodzieżowy Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowany ponownie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, pod patronatem wójtów obu sąsiednich gmin: Piotra Stacha – Wójta Gminy Laskowa i Wojciecha Wrony – Wójta Gminy Żegocina, przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz KGW i Druhów OSP z Kamionki Małej.

Do rajdu zgłosiło się 12 drużyn:

 • „Cichociemni” z ZSP w Laskowej,
 • „Laskowskie Sokoły” z ZSP w Laskowej,
 • „Jarząbki spod Jastrząbki” ze SP w Kamionce Małej,
 • „Sokoły” ze SP w Kamionce Małej,
 • „Krosna GOATS” ze SP w Krosnej,
 • „Sechlańskie Orły” ze SP w Sechnej,
 • „Żmiącka Brygada” ze SP w Żmiącej,
 • „Sokoły” ze SP w Jaworznej,
 • „Szalone Wiewiórki” z ZSP w Ujanowicach,
 • „Rozdzielska Brygada” ze SP w Rozdzielu,
 • „Łąkta Dwór” ze Sp w Łąkcie Górnej,
 • „Szóstoklasiści z Bytomska” ze SP w Bytomsku.

Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I Wojny Światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy.

Następnie, wszyscy zgromadzili się w CKSiT w Żegocinie na uroczystej Wieczornicy. Po wieczornym patriotycznym koncercie Orkiestry ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie i prezentacji historycznej przygotowanej przez Zorganizowaną Grupę Poszukiwawczą P.Panc. Południe młodzież udała się na nocleg.

W dniu 11.XI.2023 r., uczestnicy Rajdu przybyli na Cmentarz Wojenny w Kamionce Małej – na ,,Jastrząbce”, gdzie odbyło się powitanie zaproszonych gości, po którym nastąpiła ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed centralną mogiłą cmentarza przez delegacje władz, organizacji społecznych, przedstawicieli samorządów,zaproszonych gości i uczestników. Następnie wszyscy zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, koncelebrowanej przez ks. Stanisława Sowińskiego z Gołkowic, ks. Tadeusza Skurę, ks. Stanisława Niedzielskiego i ks. Stanisława Węgrzyna proboszcza z Kamionki Małej oraz księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa: ks. Andrzeja Wanata z Laskowej, ks. Marka Kity z Jaworznej, ks. Wiesława Dzięgiela z Ujanowic, ks. Marka Wójcika ze Żmiącej, ks. Tomasza Mikosza z Laskowej, ks. Józefa Trelę ze Żmiącej.

Po nabożeństwie, które uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej, odbyło się wręczenie nagród książkowych i pamiątkowych statuetek, dla wszystkich drużyn biorących udział w Rajdzie.

Nagrody wręczali: Piotr Stach – Wójt Gminy Laskowa, Anna Gurgul – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Dorota Stanisławczyk – Radna Powiatu Limanowskiego, Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina oraz Magdalena Adamska - Urban – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Uroczysty Apel Poległych wykonał pluton JS 2402 „STRZELEC” Limanowa pod dowództwem p.por. Mateusza Sobczyńskiego.

Wartę honorową przy głównej mogile cmentarza, pełnili uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie - klasa mundurowa Straży Granicznej.

W ramach Ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”, wszyscy zgromadzeni w akompaniamencie Orkiestry Dętej z Laskowej odśpiewali hymn państwowy.

W uroczystości brała udział: Małopolska Filmowa Grupa Rekonstrukcyjna KADR, Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P.Panc. Południe oraz grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej.

Na zakończenie imprezy, Druhowie OSP i Panie z KGW z Kamionki Małej częstowali gołąbkami oraz wiejskim bigosem rajdowym.


Galeria zdjęć:https://laskowa.naszgok.pl/n,uroczystosci-z-okazji...