Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” wraz z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza konkurs plastyczny dla szkół podstawowych w ramach realizowanego projektu współpracy „Skarby Beskidzkiej Miedzy”.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kasy 1-3) z terenu gmin członkowskich LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz LGD „Dolina Raby”. W konkursie bierze udział klasa, a nie poszczególni uczniowie. Praca wykonywana jest zbiorowo pod przewodnictwem nauczyciela kierującego. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.


Tematyka konkursu obejmuje zaprezentowanie piękna Beskidu Wyspowego.

W każdej gminie wybrana zostanie jedna praca zwycięska i praca wyróżniona.

Atrakcyjne nagrody dla całej klasy (nagrody do wyboru z 5 wariantów)

Najlepsza praca udostępniona zostanie w publikacji „Jadło z Beskidzkiej Miedzy”


Termin składania prac do 25.01.2023r.


Celem konkursu jest:

• zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego wśród dzieci

• rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją Beskidu Wyspowego

• promocja walorów Beskidu Wyspowego

• utrwalenie zasobów (m.in. przyrodniczych, kutrowych, historycznych) Beskidu Wyspowego (obszar LGD Dolina Raby oraz LGD Przyjazna Ziemia Limanowska) w formie prac plastycznych.


Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w REGULAMINIE, stanowiącym Załącznik do niniejszego artykułu.


Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać także w siedzibie Organizatorów: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa

pod numerem telefonu: 787 917 005

Osoba do kontaktu: Katarzyna Maśnica

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: k.masnica@lgdlimanowa.eu


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów

pod numerem telefonu: 14 685 44 44

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

biuro@dolinaraby.pl


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!

Pliki do pobrania