Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Laskowej.


1. Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej z motywami regionalnymi, inspirowanej twórczością ludową.

Ozdoby wykonane techniką dowolną, z wyłączeniem gotowych półfabrykatów. Forma ozdoby jest dowolna.


2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczestników.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 • Pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
 • Promowanie twórczości rękodzielniczej.
 • Zachęcenie do rozwijania pasji artystycznych.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
 • Pielęgnowanie ludowych tradycji.
 • Wyłonienie najciekawszych ozdób świątecznych

3. Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną ozdobę.
 • Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Laskowa.

Prace mogą tworzyć wszystkie grupy wiekowe, od przedszkolaka po dorosłego.

 • Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe: (do 6 lat), (do 15 lat), (od 16 lat)

4. Warunki techniczne:

Ozdoba powinna być wykonana własnoręcznie, samodzielnie, praca dostosowana do kategorii wiekowej w której uczestnik startuje.

Ozdoba powinna być wykonana z naturalnych materiałów.

Elementami montażowymi mogą być klej, żyłka, drut i inne.

Ozdoba nie może zawierać półproduktów, gotowych zestawów do tworzenia ozdób choinkowych, styropianu, plastiku, szkła i elementów drukowanych.


5. Termin i warunki dostarczania pracy:

 • Termin przyjmowania prac upływa 4 grudnia 2023 roku, o godzinie 15:00.
 • Ozdoby należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej.
 • Każda praca powinna być podpisana i posiadać kartę zgłoszenia, zawierającą dane uczestnika, oraz kategorię wiekową.

6. Ocena prac i termin przyznania nagród:

 • Oceny prac dokona trzyosobowa komisja konkursowa wskazana przez organizatorów konkursu.
 • Podczas oceny pod uwagę będą brane:

   - zgodność z tematem świątecznym,

   - nawiązanie do ludowych tradycji,

   - walory artystyczne i estetyczne oraz pomysłowość,

   - oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,

   - wykorzystanie materiałów naturalnych,

   - samodzielność wykonania pracy.


 • Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 • Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 grudnia 2023 roku.
 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Prace przekazane na rzecz konkursu nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym, z którego fundusze zostaną przeznaczone na rzecz Stowarzyszenia Razem dla Dobra.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Postanowienia końcowe:

 • Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu i rozstrzyganie kwestii w nim nie zawartych należą do organizatorów.
 • Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

     Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

     34- 602 Laskowa 700

     tel. 18 33 33 005, 661 442 221.


 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z udzieleniem zgody na publiczne wystawianie ozdoby oraz rozpowszechnianie jej wizerunku.

Pliki do pobrania