Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z realizowanymi robotami drogowymi na drodze powiatowej nr 1555K Ujanowice-Laskowa - Młynne w dniach 

03 i 04 października 2023r. ( wtorek i środaw godzinach pomiędzy 12.00 – 17.00 na skrzyżowaniu drogi gminnej relacji Kamionka Mała „Lipniczka” - Rozdziele z drogą powiatową 

w miejscowości Kamionka Mała nastąpi utrudnienie w ruchu poprzez wyłączenie ruchu ( brak przejezdności ) od strony drogi gminnej na w/w skrzyżowaniu. Czasowe j.w. ograniczenie ruchu podyktowane jest planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania siatką stalową wraz z położeniem nowej nawierzchni 

bitumicznej (warstwa wiążącą ) w obrębie nin. skrzyżowania.

Sugeruje się poprowadzenie objazdu tymczasowego na czas prowadzenia robót pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała a Rozdziele równorzędną drogą gminną przez miejscowość Kamionka Mała rejon Kościoła i Szkoły Podstawowej.

Celem zachowania ciągu komunikacyjnego i informowania kierowców o utrudnieniach na drodze - ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy .

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nim związane trwały możliwie jak najkrócej.Marek Urbański

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej