Wójt Gminy Laskowa informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Laskowa, na stronie internetowej www.laskowa.pl oraz w Monitorze Urzędowym został podany do publicznej wiadomości w dniach od 25 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. wykaz obejmujący część działki nr 188/2 o pow. 300 m2 położonej w Krosnej, stanowiącej własność Gminy Laskowaprzeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Pliki do pobrania