W dniu 11 sierpnia 2023 r. Gmina Laskowa podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 340234 K „Laskowa - Rozdziele” (Lipniczka) w km 

od 1+220,00 do km 2+200,00 w miejscowości Kamionka Mała, Gmina Laskowa”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór 7.


Wykonawcą robót budowlanych jest ZBD sp. z o. o. sp. k. z Nowego Sącza.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 1 114 318,16 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 720 785,00 zł