Urząd Gminy Laskowa informuje, że w dniu 25.11.2023 r. w godz. 15.00 – 19.00 w związku z ćwiczeniami Straży Pożarnej droga „Starodroże” w Laskowej będzie wyłączona w ruchu. Dojazd do posesji będzie możliwy.