Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1 u ptaków dzikich (mewa śmieszka) na terenie województwa małopolskiego (miejscowość Zabawa Zarzecze gmina Radłów, powiat tarnowski) przekazuje informacje dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.


Zasady bioasekuracji obejmują w szczególności:

- Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.

- Zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.

- Nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

- Stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.

- Stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

- Zgłaszania przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).


Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono dotychczas 58 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego (HPAI) i 47 ognisk u dzikich ptaków (stan na 04.05.2023). Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że sytuacja epizootyczna związana z występowaniem grypy ptaków u drobiu i u dzikiego ptactwa stwarza ryzyko szerzenia się tej choroby na terytorium małopolski w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku zgłaszania padłych ptaków do badań w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz natychmiastowym zgłaszaniu podejrzeń wystąpienia grypy ptaków.