Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż w związku z nowym okresem zasiłkowym 2023/2024 wprowadzony zostaje dzień wewnętrzny.

Od 19 października 2023r. każdy czwartek będzie dniem wewnętrznym bez przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń Rodzinnych, który obsługuje wnioski i sprawy dotyczące:

- świadczeń rodzinnych

- wydania Karty Dużej Rodziny

- wydania zaświadczenia do programu Czyste Powietrze

- refundacji podatku VAT za wykorzystane paliwa gazowe w 2023 r.


W tym dniu nie będą obsługiwani interesanci. Pracownicy będą prowadzić postępowania i wydawać decyzje administracyjne w sprawie przyjętych wniosków.


W pozostałe dni Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje w godzinach od 7.30 do 15.30.


Druki wniosków na poszczególne świadczenia są dostępne na stronie GOPS w Laskowej – https://bip.malopolska.pl/gopswlaskowej w zakładce DRUKI WNIOSKÓW oraz na stronach Ministerstwa.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.