GOPS w Laskowej informuję, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.


Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf


Informacji udzielają również pracownicy GOPS Laskowa. Można kontaktować się osobiście lub telefonicznie na nr 18 3333025. Z uwagi na krótki termin składania wniosków do Wojewody ustala się termin przyjmowania zgłoszeń do 13 września 2023r.


Wzór karty zgłoszenia w poniższym linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-...