Rada Gminy Laskowa występuje w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II i wyraża swój sprzeciw nie zgadzając się na publiczne szkalowanie i szarganie imienia naszego Rodaka.


Ojciec Święty zajmuje szczególnie miejsce w historii Polski, Europy i świata. Zdecydowanie upomniał się o prawo do wolności dla naszej Ojczyzny i jej godne miejsce wśród innych narodów, jest największym synem Narodu Polskiego i najwybitniejszym Polakiem w historii. Miał wpływ na losy świata i zawsze niósł przesłanie pokoju i miłości podczas podróży duszpasterskich. Uczył jak żyć, szanować i kochać drugiego człowieka. Jego osoba zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków oraz mieszkańców naszej gminy. Podjęty apel powinien być czytelnym znakiem dla wszystkich, którzy oczerniają Święty wizerunek naszego wybitnego Rodaka.


Rada Gminy Laskowa składa hołd Świętemu Janowi Pawłowi II za Jego służbę dla Narodu i Kościoła oraz wyrazy uznania i szacunku dla Jego wielkich dokonań. 


Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Gurgul