Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o stwierdzeniu afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w miejscowośc Męcina Wielka, gmina Sękowa, powiat gorlicki dnia 21 kwietnia 2023r. Jest to pierwsze ognisko ASF u dzika na terytorium woj. małopolskiego w 2023 roku.


Aktualna mapa występowań ASF dostępna jest pod adresem bip.wetgiw.gov.pl


ZASADY POSTĘPOWANIA Z KAŻDYM ZNALEZIONYM PADŁYM DZIKIEM:


  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe powiatowego lekarza weterynarii: 183371761, kom. 696065146, 728935106 lub mailem piwlim@poczta.onet.pl ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, policji (zwłaszcza po kolizji dzika z samochodem), lokalnego leśniczego, straży leśnej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie Starostę, Burmistrza, Wójta Gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  4. Należy pamiętać, że osoba, która:
    - miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
    - znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.