ukryty

W dniu 6 lipca br. Wójt Gminy Laskowa Piotr Stach podpisał umowy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Laskowa.

Umowy zostały zawarte z:

F.H.U. KADBUD Kazimierz Dudzik z Mszany Dolnej na zadania pn.:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Mocarz” w miejscowości Żmiąca w km 0+600 - 0+790

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Hojdówka” w miejscowości Laskowa w km 0+000 - 0+020 oraz sięgacz w km 0+020 długości 160 m

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pławecówka” w miejscowości Kamionka Mała w km 0+000 - 0+320

Termin wykonania od 06.07.2022 do 06.10.2022r.

oraz

Firmą Handlowo-Usługową Józef Kęska z Młynnego na zadanie pn.:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Żołnówka” w miejscowości Sechna w km 0+080 - 0+840.


Termin wykonania od 06.07.2022 do 06.10.2022r.