Rozstrzygnięto kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wśród zadań zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się zadanie Gminy Laskowa pn.: " Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Laskowa - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 9 800 000,00zł.

Pliki do pobrania

ukryty